Improve!

 

 

Improve!: Rådgivning till företagare inom ledarskap och personlig utveckling. Vi hjälper sådana personer med att synas som ledare och vara ett föredöme för sina medarbetare, samtidigt som de finner större glädje och utbyte i sin roll i företaget. Vi bistår också i arbete gällande affärsstrategi, marknadsplaner och analyser. Inspirationsgivande föreläsningar, personliga mentorskap och workshops är basen i detta arbete.

Företagsrådgivning gör vi inom både stora och små organisationer. Bland kunderna återfinns både dotterbolag till internationella storföretag och små/medelstora företag. De flesta uppdragen utför vi hos dem senare. Uppdragen utförs till största del inom Norden.

Klicka här för att komma direkt till Improves engelskspråkiga hemsida

För direktkontakt: improve@pipdesign.se

  

 

 

 

 

 

Copyright ® 2009

P.I.P Design HB

 

P.I.P Design

 www.pipdesign.se